Shopping Cart
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Σε 6 χρόνια η πληρης διασυνδεση των ταμειακων μηχανων με το υπουργειο Οικονομικων!

diasyndesi-eforia

Σε 6 χρόνια η πλήρης διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών!

Με ρυθμούς χελώνας η προώθηση σημαντικών μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

 

> Προωθείται προσωρινή μεταβατική λύση περιορισμένων δυνατοτήτων, ώστε οι υπηρεσίες του υπουργείου να γνωρίζουν τουλάχιστον τον ημερήσιο τζίρο λιανικών πωλήσεων κάθε επιχείρησης και τον οφειλόμενο ΦΠΑ και σε μεταγεννέστερο διάστημα να εφαρμόσουν νέο σύστημα αυτόματης είσπραξης του ΦΠΑ τη στιγμή που ολοκληρώνεται η κάθε συναλλαγή!

> Σταδιακά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται νέων προδιαγραφών ταμειακές μηχανές που θα εκδίδουν αποδείξεις με bar codes οι οποίες θα μπορούν να ελεγχθούν εύκολα για τη γνησιότητά τους-Ουσιαστικά σε 6 χρόνια θα είναι δυνατή η καταπολέμηση του φαινομένου έκδοσης πλαστών αποδείξεων!
Μετά από έξι χρόνια θα είναι δυνατή η πλήρης διασύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να διαβιβάζονται στην κρατική αυτή υπηρεσία τα δεδομένα όλων των συναλλαγών των επιχειρήσεων που αφορούν πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς ιδιώτες πελάτες !

Η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις προδιαγραφές των νέου τύπου ταμειακών μηχανών υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2012 από τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Γ. Μαυραγάνη, ωστόσο δεν μπορεί από μόνη της να δρομολογήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να καταστεί σύντομα δυνατή η on line διασύνδεση όλων των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν λιανικές πωλήσεις με τη ΓΓΠΣ! Κι αυτό διότι, με τη αυτή την υπουργική απόφαση, δεν ορίζεται κανένα χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης των υφιστάμενων ταμειακών μηχανών με τις νέου τύπου μηχανές. Η απόφαση του κ. Μαυραγάνη προβλέπει απλώς ότι οι νέου τύπου ταμειακές μηχανές θα είναι διασυνδεδεμένες με τη ΓΓΠΣ και θα εκδίδουν νέου τύπου αποδείξεις με γραμμωτούς κώδικες (bar codes) και «ψηφιακή υπογραφή» που θα πιστοποιεί τη γνησιότητά τους.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον επιθυμεί να θέσει άμεσα σε εφαρμογή – έστω και μερικώς – το μέτρο της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τη ΓΓΠΣ, θα πρέπει να εκδώσει τουλάχιστον μία ακόμη εφαρμοστική απόφαση με την οποία θα προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέχρι την πλήρη αντικατάσταση των παλαιών μηχανών με νέες. Στη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου:

Οι περίπου 300.000 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή τις υφιστάμενες – παλαιού πλέον τύπου – ταμειακές μηχανές θα υποχρεωθούν να τις συνδέσουν με ένα ειδικό μηχανισμό ο οποίος θα φέρει ενσωματωμένο modem.

Μέσω του μηχανισμού αυτού, που θα έχει τη μορφή ενός «κουτιού», θα είναι δυνατή η διαβίβαση στη ΓΓΠΣ περιορισμένης έκτασης πληροφοριών για τις εκδιδόμενες αποδείξεις. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να διαβιβαστούν στη ΓΓΠΣ πληροφορίες για τη συνολική καθαρή αξία των αποδείξεων που εκδίδονται κάθε μέρα και για τον συνολικό ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή και καταλογίστηκε στους πελάτες λιανικής. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή πλέον από τη ΓΓΠΣ η παρακολούθηση και η καταγραφή όλων των συναλλαγών λιανικής πώλησης αγαθών σε ιδιώτες ή παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, οπότε οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια είναι τα ακαθάριστα έσοδα και ο αναλογών ΦΠΑ κάθε ημέρας για όλες τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές και ανέρχονται συνολικά σε 300.000. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει στο υπουργείο Οικονομικών να προχωρήσει αργότερα στην κατάργηση των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και στην καθιέρωση ενός νέου συστήματος απόδοσης ΦΠΑ, το οποίο θα προβλέπει την άμεση καταβολή του φόρου σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη στιγμή της πραγματοποίησης της κάθε συναλλαγής!

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αν η ηγεσία του υπουργείου επεδίωκε άμεσα την πλήρη διασύνδεση των ταμειακών με τη ΓΓΠΣ θα μπορούσε να εκδώσει μια άλλη εφαρμοστική απόφαση με την οποία θα προβλεπόταν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υποχρεωτικής αντικατάστασης των υφιστάμενων ταμειακών μηχανών με τις νέου τύπου μηχανές, ώστε το αργότερο σε 1 ή 2 χρόνια καί οι 300.000 επιχειρήσεις να έχουν στη διάθεσή τους τις νέες μηχανές. Ωστόσο, επειδή μια τέτοια διαδικασία συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβάρυνση κάθε επιχείρησης, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών μια διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για την κάλυψη της συγκεκριμένης δαπάνης των επιχειρήσεων.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, το πλέον πιθανό είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων ταμειακών μηχανών με νέου τύπου να γίνει με πολύ αργούς ρυθμούς και η πλήρης διασύνδεση των νέων ταμειακών με τη ΓΓΠΣ να έχει ολοκληρωθεί σε έξι χρόνια! Στο μεταξύ, ωστόσο, μπορεί να εφαρμοστεί η μεταβατική λύση που προαναφέρθηκε, με την άμεση έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Όσο αφορά στην απόφαση που υπέγραψε στις 13-12-2012 ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, με αυτήν ενσωματώνονται απλώς στην ελληνική νομοθεσία οι – εγκριθείσες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – τεχνικές προδιαγραφές των νέου τύπου ταμειακών μηχανών, μέσω των οποίων θα είναι δυνατό, κάποια στιγμή, να διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών όλα τα στοιχεία των εκδιδόμενων αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Ειδικότερα, με την απόφαση του κ. Μαυραγάνη προβλέπεται ότι:

1) Οι νέου τύπου ταμειακές μηχανές θα διαθέτουν υποχρεωτικά ενσωματωμένη μία «θύρα» μέσω της οποίας θα διενεργείται ηλεκτρονικά η αποστολή-διαβίβαση των δεδομένων των αποδείξεων που εκδίδονται, σε βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ του υπουργείου Οικονομικών.

2) Οι νέες ταμειακές μηχανές θα εκδίδουν έναν ενιαίο τύπο απόδειξης, στην οποία θα αναγράφονται τρία επιπλέον νέα στοιχεία:

α) Ο αριθμός κάρτας αποδείξεων πελάτη, ο οποίος θα χρησιμοποιείται για την καταγραφή των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών (απόδειξης δαπανών).

β) Η «Προηγμένη Ασφαλής Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη» (ΠΑΗΨΣ) της φορολογικής απόδειξης, δηλαδή ένας κωδικός που θα είναι μοναδικός για κάθε απόδειξη και θα δημιουργείται όταν έχουν εκδοθεί όλα τα προηγούμενα στοιχεία της απόδειξης. Ο κωδικός αυτός θα αποτελεί ουσιαστικά ένα είδος «ψηφιακής υπογραφής» που θα πιστοποιεί τη μοναδικότητα της απόδειξης και θα ταυτίζεται απόλυτα με τα αναγραφόμενα σ’ αυτήν στοιχεία. Μέσω του κωδικού αυτού ο εφοριακός υπάλληλος που θα πραγματοποιεί έλεγχο μέσω δικού του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή θα μπορεί να επαληθεύει τη γνησιότητα κάθε εκδοθείσας απόδειξης.

γ) Ένας γραμμωτός κώδικας (bar code) με στοιχεία απόδειξης, δηλαδή αριθμό μητρώου, γενικό αύξoντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων και συνολική αξία απόδειξης, για επιτόπιο έλεγχο. Κάθε νέου τύπου απόδειξη θα έχει πλέον έναν γραμμωτό κώδικα (bar code). Μελλοντικά οι ελεγκτές της Εφορίας θα μπορούν να ελέγχουν τη γνησιότητα των αποδείξεων που έχουν στα χέρια τους οι πελάτες των επιχειρήσεων που τις εξέδωσαν.

Οι εφοριακοί θα είναι εφοδιασμένοι με ένα ειδικό μηχάνημα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (PDA) με το οποίο θα «σκανάρουν» τον bar code της απόδειξης που βρίσκεται στα χέρια του πελάτη λιανικής. Μέσω της διαδικασίας αυτής θα στέλνουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία της απόδειξης στη ΓΓΠΣ με το ερώτημα εάν αυτά έχουν διαβιβαστεί ήδη από την εκδότρια επιχείρηση. Εάν η απάντηση που θα αποστέλλει αυτόματα η ΓΓΠΣ είναι αρνητική, τότε ο εφοριακός θα διενεργεί έλεγχο στην επιχείρηση η οποία θα θεωρείται ύποπτη για παραβίαση του φορολογικού μηχανισμού και αλλοίωση των δεδομένων των εκδοθεισών αποδείξεων.

 

Πηγή: http://www.unitedreporters.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Shares